mestesuguri rurale

Lansarea proiectului "Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meşteşugurilor"

Alba Iulia, 28 Mai 2014

 

Lansarea proiectului

"Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meşteşugurilor"

 

Conferinţa de lansare a proiectului"Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meşteşugurilor", organizată de către Asociaţia Pakiv Romania în parteneriat cu SC Technical Training SRL Bucureşti şi Techniki Ekpedeftiki SA Grecia, Miercuri, în data de 28 mai 2014, la Alba Iulia,s-a bucurat de un larg interes din partea din partea audienţei, formată din peste 50 de persoane, atât potenţiali beneficiari ai proiectului: şomeri, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, persoane inactive, cât şi reprezentanţi ai autorităţilor  publice locale, reprezentanţi ai societăţii civile, reprezentanţi ai mediului de afaceri, reprezentanţi ai mediului academic şi universitar precum şi mass media locală.

 La eveniment a participat, din partea OIR POS DRU Centru, doamna Ada RUS, Director Executiv Adjunct, în cadrul instituţiei.

În cadrul proiectului "Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meşteşugurilor",proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013,  Axa prioritară 5, "Promovarea măsurilor active de ocupare" vor fi furnizate servicii integrate de informare, consiliere şi de formare profesională în mediul rural pentru cel puţin 1000 de şomeri, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă şi persoane inactive. Programele de formare profesională vizează calificarea a 875 dintre viitorii beneficiari ai proiectului în domenii din sectorului meşteşugăresc, cu ar fi: lucrători în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale, lucrători asamblori materiale din textile şi piele, ţesători şi tricotori, tâmplari, tapiţeri, lucrători în broderie şi blănari, olari. După finalizarea programelor de formare, 30 dintre absolvenţii care au obţinut certificate de calificare vor fi susţinuţi şi asistaţi să-şi înfiinţeze mici afaceri meşteşugăreşti care să contribuie atât la creşterea calităţii vieţii acestora şi a familiilor lor, precum şi la dezvoltarea comunităţilor din care fac parte.