mestesuguri rurale

Campanie de informare şi promovare 2

Alba Iulia, 28 August 2014

 COMUNICAT DE PRESÄ‚

 Campanie de informare şi promovare 2

 

Asociaţia Pakiv Romania în parteneriat cu SC Technical Training SRL Bucureşti şi Techniki Ekpedeftiki SA Grecia a încheiat cu succes, la sfârşitul lunii august 2014, prima campanie de informare şi promovare desfăşurată în regiunile Centru, Nord-Vest şi Vest din cadrul proiectului "Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meşteşugurilor". Activităţile campaniei s-au adresat şomerilor, persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă şi persoanelor inactive cu domiciliul în comunele Vidra, Vadul Moţilor şi Poiana Vadului din Munţii Apuseni, judeţul Alba, în comunele Glimboca şi Rusca Montană din judeţul Caraş Severin şi în localităţile Diosig şi  Luncşoara din judeţul Bihor.

 La activităţile desfăşurate în cadrul campaniei au participat peste 350 de persoane, iar ca urmare a acţiunilor de informare şi promovare desfăşurate pe parcursul mai multor zile, un număr de peste 230 de persoane au dorit să facă parte din grupul ţintă al proiectului. Participanţii înscrişi au fost informaţi privind oportunităţile de calificare/recalificare ce se vor desfăşura prin proiect şi au fost consiliaţi în vederea creşterii şanselor de acces pe piaţa muncii, iar în următoarele luni vor participa la programe de formare în domeniul meşteşugurilor. Campaniile de informare şi promovare din cadrul proiectului vor continua şi în alte comunităţi rurale din regiunile Centru, Nord-Vest şi Vest până la finalizarea proiectului, în luna septembrie 2015.

Prin proiectul "Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meşteşugurilor",proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013,  Axa prioritară 5, "Promovarea măsurilor active de ocupare" vor fi furnizate servicii integrate de informare, consiliere şi de formare profesională în mediul rural pentru cel puţin 1000 de şomeri, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă şi persoane inactive. Programele de formare profesională vizează calificarea a 875 dintre viitorii beneficiari ai proiectului în domenii din sectorului meşteşugăresc, cu ar fi: lucrători în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale, lucrători asamblori materiale din textile şi piele, ţesători şi tricotori, tâmplari, tapiţeri, lucrători în broderie şi blănari, olari. După finalizarea programelor de formare, 30 dintre absolvenţii care au obţinut certificate de calificare vor fi susţinuţi şi asistaţi să-şi înfiinţeze mici afaceri meşteşugăreşti care să contribuie atât la creşterea calităţii vieţii acestora şi a familiilor lor, precum şi la dezvoltarea comunităţilor din care fac parte.