mestesuguri rurale

Oportunitati de calificare in domeniul mestesugurilor

COMUNICAT DE PRESÄ‚

Alba Iulia, 10 Decembrie 2014

 

   Asociaţia Pakiv Romania în parteneriat cu SC Technical Training SRL Bucureşti şi Techniki Ekpedeftiki SA Grecia a încheiat la începutul lunii decembrie o caravană de informare şi promovare privind oportunităţile de calificare, recalificare şi de conştientizare privind dezavantajele şi riscurile "muncii la negru" desfăşurată în regiunile Centru, Nord-Vest şi Vest. Caravana de informare s-a desfăşurat în cadrul proiectului "Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meşteşugurilor" şi s-a adresat şomerilor, persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă şi persoanelor inactive cu domiciliul în comunele Vidra, Vadul Moţilor, Poiana Vadului şi Pianu din judeţul Alba, în comunele Glimboca şi Rusca Montană din judeţul Caraş-Severin, Remetea-Mare, judeţul Timiş, Pişcolţ, judeţul Satu Mare şi în localităţile Diosig şi  Luncşoara din judeţul Bihor.

   La activităţile desfăşurate în cadrul campaniei au participat peste 500 de persoane, iar ca urmare a acţiunilor de informare şi promovare desfăşurate pe parcursul mai multor etape, un număr de 464 de persoane au dorit să facă parte din grupul ţintă al proiectului. Participanţii înscrişi în proiect au fost informaţi şi consiliaţi în vederea creşterii şanselor de acces pe piaţa muncii, iar 168 dintre aceştia participă deja la programele de formare profesională lansate la începutul lunii decembrie. Campaniile de informare şi promovare din cadrul proiectului vor continua şi în alte comunităţi rurale din regiunile Centru, Nord-Vest şi Vest până la finalizarea proiectului, în luna septembrie 2015.

   Prin proiectul "Dezvoltare rurală durabilă prin revitalizarea meşteşugurilor",proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013,  Axa prioritară 5, "Promovarea măsurilor active de ocupare" vor fi furnizate servicii integrate de informare, consiliere şi de formare profesională în mediul rural pentru cel puţin 1000 de şomeri, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă şi persoane inactive. Programele de formare profesională vizează calificarea a 875 dintre viitorii beneficiari ai proiectului în domenii din sectorului meşteşugăresc, cu ar fi: Lucrător în industria ceramicii, Confecţioner scule şi obiecte manuale, Confecţioner-asamblor articole din textile, Tricotor manual, Å¢esător manual, Lucrător în tâmplărie şi Tapiţer. După finalizarea programelor de formare, 30 dintre absolvenţii care au obţinut certificate de calificare vor fi susţinuţi şi asistaţi să-şi înfiinţeze mici afaceri meşteşugăreşti care să contribuie atât la creşterea calităţii vieţii acestora şi a familiilor lor, precum şi la dezvoltarea comunităţilor din care fac parte.